Dla Klienta z branży Automotive został zaprojektowany i wykonany system powiadamiania obsługi, oparty o bezprzewodową komunikację w standardzie Modbus RTU.

System składa się z urządzenia Master wyposażonego w ekran dotykowy oraz ośmiu urządzeń Slave wyposażonych w buzzer, kontrolkę oraz przycisk pauzy. O ustalonym czasie master wysyła do urządzenia Slave polecenie włączenia kontrolki oraz sygnału dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy może byś tymczasowo wyłączony na określony czas poprzez wciśnięcie przycisku pauzy. Aby wyłączyć powiadomienie operator musi udać się do urządzenia Master w celu potwierdzenia operacji na ekranie dotykowym. System może generować powiadomienia na maksymalnie 16 urządzeniach, po 24 komunikaty na 1 urządzenie (3 zmiany po 8 godzin).